01 - Kein Ausweg / Josef Nadj

02 - Natural Derivative / Leah Jacobson

03 - Rotation / Ritzi Jacobi

04 - Invasion / Michael Zwingmann

05 - Sestino / Reiner Seliger

06 - Verbinden / Martin Schöneich

07 - Balance / Lon Pennock